Компјутерска лента со голем дијаметар за поддршка (дија. 18,0 мм-24,0 мм)

Компјутерска лента со голем дијаметар за поддршка (дија. 18,0 мм-24,0 мм)